V Praze 9. srpna 2022  Blíží se změna pro provozovatele silných elektrokoloběžek. Ti si budou muset na základě unijní směrnice od ledna roku 2024 zřídit povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Elektrokoloběžky se stávají na českých komunikacích stále oblíbenější a z toho důvodu přibývá i kolizí způsobených jejich provozovateli. „Byla to jen otázka času, kdy právě kvůli rostoucímu počtu nehod s případným odškodněním pro poškozeného, přijde Evropská unie s podobnou regulací a návrhem na efektivnější náhradu škody poškozeným,“ říká Jan Matoušek, ředitel České asociace pojišťoven.

Motorová směrnice Evropského parlamentu a Rady 2021/2118 se bude vztahovat na elektrokoloběžky s elektrickým motorem překračující rychlost 25 kilometrů za hodinu nebo na ty, které váží víc než 25 kilogramů a zároveň jezdí rychleji než 14 kilometrů za hodinu. Povinnost se podle směrnice netýká elektrokol, protože motor u nich má pouze doplňkovou funkci. Řada členských států Evropské unie je však do regulace přidala nad rámec unijní směrnice a může tak ještě učinit i Česká republika. „Naše asociace se přiklání k tomu, aby elektrokola nebyla v zákoně pro české uživatele zahrnuta, a to z toho důvodu, že u nich evidujeme malou frekvenci škod a je zde také problematičtější registrace. Podle našich informací to také ministerstvo financí neplánuje,“ vysvětluje Jan Matoušek. Vyjmuty z povinnosti zřídit si povinné pojištění budou zřejmě také skútry pro zdravotně postižené – zde rozhodnutí padlo ze solidárních důvodů. Provozovatelé těchto zmíněných elektrovozidel mohou využít dobrovolné pojištění běžné občanské odpovědnosti.

Cílem nové směrnice je chránit osoby, kterým jezdec na elektrokoloběžce způsobí újmu na zdraví či majetku, a také zjednodušit celý proces odškodnění. „Každý vidíme, že ve městech počet elektrokoloběžek vzrůstá, a to i s přispěním rozšiřujících se sdílených služeb, které poskytují jejich půjčení. Mnohem častější je nebezpečí srážky a tím pádem také riziko závažného poškození zdraví. Zde může být částka za odškodné až ve výši milionů korun,“ varuje Jan Matoušek. Vzniklou škodu je provozovatel povinen nahradit, ale vymáhání je často velmi komplikované, protože poškozený musí částku po viníkovi vymáhat sám. Od roku 2024 dostane poškozený kompenzaci od pojišťovny ze sjednaného povinného pojištění. „Cena tohoto nového pojištění bude výsledkem konkurenčního boje o zákazníky mezi pojišťovnami. Pojištění bude fungovat stejně jako aktuálně povinné ručení na mopedy. Očekáváme, že elektrokoloběžky budou podobně rizikové jako právě nyní kategorie mopedů,“ uzavírá Jan Matoušek.