Praha, 1. února 2023 – Celkové předepsané smluvní pojistné upravené metodikou ČAP z předběžných výsledků získaných od členů asociace dosahuje ke konci roku 2022 hodnoty 157 mld. Kč. Meziročně se navýšilo o 7 %, resp. o 10,3 mld. Kč. Ve srovnání s loňskými 4,4 % se potvrdilo zvyšující se tempo růstu trhu. K tomu stále přispívají oba segmenty, tj. životní i neživotní pojištění, nicméně posilování neživotního pojištění je i nadále intenzivnější.

Životní pojištění

Předepsané pojistné v životním pojištění meziročně stouplo o 3,2 % a dosahuje 49,77 mld. Kč, tedy hodnoty o 1 528 mil. Kč vyšší než před rokem, kdy posilovalo pouze o 1,5 %. V dominantní skupině běžně placených smluv, které představují více než 90 % počtu všech smluv životního pojištění, se dynamika růstu navýšila o téměř 2 p. b. z loňských 1,7 % na aktuálních 3,5 %. Související předepsané pojistné narostlo o 1 665 mil. Kč a opět se potvrzuje stabilní vývoj těchto produktů v delším časovém horizontu. Objem jednorázově placeného pojistného aktuálně meziročně klesá, konkrétně o 15,1 %, nicméně jeho vývoj značně kolísá a na celkový výsledek má jen okrajový dopad. Nadále ubývá smluv životního pojištění. Meziročně jich je o 1,4 % méně, což odpovídá poklesu přes 67 tis. Aktivních smluv životního pojištění tedy ke konci roku 2022 zůstává 4 865 tis.

Obchodní produkce životního pojištění

Počet nově uzavíraných smluv životního pojištění meziročně výrazně roste o 14,1 %. Sjednávání nových smluv bylo v letech 2020 i 2021 ovlivněno situací kolem pandemie covid-19, kdy nejprve prudce propadl počet sjednaných smluv během 2. čtvrtletí 2020, což se následně kompenzovalo vyšší produkcí v navazujícím období. Poté během roku 2021 se již sjednávání smluv více stabilizovalo a např. ve 3. čtvrtletí již dokonce překonalo předpandemický rok 2019. Nicméně během posledního čtvrtletí roku 2021 bylo smluv životního pojištění opět uzavřeno výrazně méně, a to dokonce o 10 % oproti roku 2020, kdy již nastal meziroční pokles o 23 %. Čtvrtletní přírůstky počtu nově uzavřených běžně placených smluv se v roce 2022 zvyšovaly nejprve velmi mírně, v rozsahu 2 % v 1. čtvrtletí, ale růst se postupně urychloval na 7 % ve 2., resp. 11 % ve 3. čtvrtletí, a nakonec mimořádný výsledek přineslo samotné 4. čtvrtletí s meziročním navýšením o 38 %, což je ale také ovlivněno nízkou srovnávací základnou předcházejícího roku. „Mohu konstatovat, že v roce 2022 počty smluv nového obchodu v rámci 4. čtvrtletí již dosahují hodnot stejných období předpandemických let 2018 a 2019,“ doplňuje Jaroslav Urban, pojistný analytik České asociace pojišťoven.

V souladu s výše popsaným vývojem roste v roce 2022 i celkový objem produkce životního pojištění. V případě jednorázově placeného pojistného sice nastal pokles nového obchodu o 16 % z loňských 7,6 na aktuálních 6,4 mld. Kč, ale u běžně placených smluv naopak došlo k významnému nárůstu z 5,6 na 7 mld. Kč, tj. o 25 %. Dohromady tak objem obchodní produkce dosahuje výše téměř 13,4 mld. Kč.

Neživotní pojištění

Růst předepsaného pojistného v neživotním pojištění se dále urychluje. Meziročně totiž vzrostlo o 8,9 %, což překonává 5,8% růst v minulém roce. Celkem se předepsalo o 8,79 mld. Kč více než předloni a dopovídající pojistné dosahuje výše 107,6 mld. Kč. V hlavních skupinách neživotního pojištění se ale vývoj částečně odlišuje.

Dominantní je i nadále pojištění vozidel, které má na neživotním pojištění více než 50% podíl. V pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dosáhlo předepsané pojistné hodnoty téměř 29,4 mld. Kč, což je o 4,1 % více než v roce 2021. Dynamika růstu se ale o 0,9 p. b. snížila, neboť předloni dosahovalo navýšení rovných 5 %. V havarijním pojištění vozidel se naopak růst mírně urychlil, když namísto loňských 6,7 % aktuálně dosáhl úrovně 9,4 %. Předepsané pojistné se těsně přiblížilo částce 28 mld. Kč. Zmíněný trend je částečně podpořen stále se navyšujícím portfoliem havarijně pojištěných vozidel, jejichž celkový počet aktuálně stoupá o 5,8 %, což překonává 3,8% nárůst zaznamenaný o rok dříve. Naopak v případě tzv. povinného ručení navyšování počtu pojištěných vozidel zpomaluje, z loňských 2,3 % na aktuálních 1,4 %.

V podnikatelském pojištění rostlo předepsané pojistné o 10,4 %, meziročně stouplo o 2,27 mld. Kč a dosáhlo výše 21,9 mld. Kč. Pro srovnání v roce 2021 posilovalo toto odvětví pouze o 3,4 %. Počet smluv se meziročně výrazně nezměnil, i když jich mírně přibylo, konkrétně o 2,1 %.

Retailovému majetkovému a odpovědnostnímu pojištění se podobně jako předloni dařilo. Předepsané pojistné se meziročně navýšilo o téměř 1,61 mld. Kč na hodnotu 15,74 mld. Kč. Aktuální meziroční růst o 11,4 % tak dále překonává loňské navýšení o 8,8 %.

Výhled dalšího vývoje

Rok 2022 začal ve znamení optimistického výhledu spojeného s odezníváním dopadů pandemie onemocnění covid-19, která znatelně poznamenala vývoj nejen pojistného trhu v předcházejících 2 letech. „Nicméně hned od jeho počátku jej narušovaly negativní signály v podobě raketově rostoucích cen energií a dalších komodit, které se projevily již v 2. pololetí roku 2021, a následně především od konce února probíhající vojenská agrese Ruska vůči Ukrajině, která již tak složitou situaci mimořádně vyhrotila. Důsledkem je pokračující prudké navyšování spotřebitelských cen, které aktuálně reprezentuje dvouciferná míra inflace dosahující v září rekordní hodnoty nového tisíciletí ve výši 18 %,“ poukazuje Jaroslav Urban. Za celý rok 2022 poté jednoznačně platí, že nominální a reálný růst předepsaného pojistného se výrazně rozchází a v dlouhodobém měřítku nemusí být dostatečný na pokrytí rostoucích škod a závazků, a to jak v pojištění vozidel nebo majetku (eskalace cen náhradních dílů, stavebních materiálů atd.), tak i v rámci odškodnění pestré palety zdravotních následků, protože ty často přímo reagují na nominální růst mezd, a ve vysokém inflačním prostředí se výhledově očekává jeho značné navyšování.