Produktový infolist

Co pojištění nabízí

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (lidově řečeno povinné ručení) poskytuje pojistnou ochranu pojištěnému pro případ škody způsobené provozem vozidla. Pojištěného chrání před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného/poškozených. Minimální zákonem stanovený limit plnění z POV je 35 000 000 Kč na škodu na životě a zdraví na každého zraněného nebo usmrceného a 35 000 000 Kč na škodu na majetku pro všechny poškozené.
Všechna práva a povinnosti účastníků tohoto pojištění jsou vedle pojistných podmínek definována zákonem č. 168/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tj. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Jaké škody se hradí z POV:

 • škody vzniklé na zdraví nebo usmrcením, včetně nákladů na léčení zraněných,
 • věcné škody,
 • škody, které mají povahu ušlého zisku,
 • účelně vynaložené náklady na právní zastoupení poškozeného v případech stanovených výše uvedeným zákonem.

Doplňková připojištění:

 • pojištění čelního nebo všech skel ve vozidle,
 • pojištění osob ve vozidle (úrazové pojištění),
 • pojištění zavazadel,
 • úhrada nákladů na pronájem náhradního vozidla,
 • připojištění asistenčních služeb,
 • pojištění pro případ živelní události.

Výši pojistného ovlivňuje:

 • kategorie vozidla (osobní automobil, tahač apod.),
 • zdvihový objem válců nebo výkon motoru,
 • zvolený limit pojistného plnění,
 • segmentační kritéria (např. věk, bydliště vlastníka vozidla, stáří vozidla apod.),
 • předchozí škodní průběh (systém Bonus/Malus).

Na co nezapomenout při sjednání:

 • zvážit možnosti využití doplňkových připojištění,
 • převzít zelenou kartu (doklad o pojištění),
Upozornění: Výše uvedené informace jsou pouze obecného charakteru. Vždy záleží na konkrétních podmínkách jednotlivých pojišťoven, které naleznete na jejich webových stránkách.