POVINNÉ RUČENÍ

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (lidově řečeno „povinné ručení“, POV) je povinně smluvním pojištěním a poskytuje pojistnou ochranu pojištěnému pro případ vzniku újmy třetí osoby způsobené provozem pojištěného vozidla. Pojištěného chrání před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného/poškozených.

Platné a účinné POV musí být sjednáno ke každému vozidlu zapsanému v registru silničních vozidel. POV se vztahuje na každou osobu, která je povinna nahradit újmu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě.

Minimální zákonem stanovený limit pojistného plnění z POV je 35 000 000 Kč při újmě na životě a zdraví na každého zraněného nebo usmrceného a 35 000 000 Kč na škodu na majetku pro všechny poškozené.

Všechna práva a povinnosti účastníků tohoto pojištění jsou vedle pojistných podmínek definovány zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké újmy se hradí z POV?

  • Újmy vzniklé ublížením na zdraví nebo usmrcením, včetně nákladů na léčení zraněných.
  • Věcné škody.
  • Škody, které mají povahu ušlého zisku.
  • Účelně vynaložené náklady na právní zastoupení poškozeného v případech stanovených výše uvedeným zákonem.

K POV pojišťovny nabízejí možnost sjednat řadu doplňkových připojištění, např.:

  • pojištění čelního nebo všech skel ve vozidle,
  • úrazové pojištění osob ve vozidle,
  • pojištění zavazadel,
  • pojištění úhrady nákladů na pronájem náhradního vozidla,
  • připojištění asistenčních služeb,
  • pojištění pro případ živelní události.

Upozornění: Výše uvedené informace jsou pouze obecného charakteru. Před uzavřením smlouvy je třeba důkladně se seznámit s pojistnými podmínkami, zejména s výlukami z pojištění, dané pojišťovny. Pojistné podmínky jednotlivých pojišťoven naleznete na jejich webových stránkách.

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout