POJIŠTĚNÍ ÚRAZU

POJIŠTĚNÍ ÚRAZU

Úrazové pojištění může zahrnovat pojištění pro případ smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu, tělesného poškození nebo doby nezbytného léčení úrazu v různých kombinacích. Standardem pojištění je možnost rozšířit pojistnou ochranu o další rizika dle nabídky jednotlivých pojišťoven.

Pojištění je vhodné pro klienty, kteří:

  • chtějí zabezpečit sebe a své blízké pro případ úrazu a jeho následků,
  • chtějí mít garantovánu částku vyplácenou v případě úmrtí následkem úrazu.

Jaké výhody pojištění přináší?

  • Garantované pojistné částky v pojistné smlouvě.
  • Rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou volitelných připojištění.
  • Měnit nastavení pojištění a rozsah pojistné ochrany.

Jaké nevýhody pojištění přináší?

  • Neumožňuje zhodnocování finančních prostředků.

Zaplacené pojistné je zcela spotřebováno na krytí pojistné ochrany a poplatky.

schema_URAZOVE_zp1

V případě úmrtí klienta následkem úrazu je vyplacena sjednaná pojistná částka.

V případě trvalých následků je vyplaceno odpovídající procento z pojistné částky.

V případě ukončení pojištění se nevyplácí žádné plnění (neumožňuje zhodnocování finančních prostředků).

V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek. Forma výplaty může být buď jednorázová, nebo formou opakovaných výplat.

Tento typ pojištění nesplňuje podmínky pro daňovou uznatelnost podle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Informace o daňové uznatelnosti pojištění

Vlastnosti

Druh pojištění

Rizikové životní a úrazové

Kapitálové životní

Investiční životní

Důchodové

Krycí rizika (smrti)

 

Tvorba kapitálové hodnoty

 

Aktivní ovlivňování výnosu

   

 

Garantované zhodnocení

 

 

Jen pro vybrané nástroje

Flexibilita

 

Daňová uznatelnost

 

Upozornění: Výše uvedené informace jsou pouze obecného charakteru. Před uzavřením smlouvy je třeba důkladně se seznámit s pojistnými podmínkami, zejména s výlukami z pojištění, dané pojišťovny. Pojistné podmínky jednotlivých pojišťoven naleznete na jejich webových stránkách.

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout