KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Kapitálové životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti nebo dožití. Pojistná částka může být pro obě rizika stejná nebo si klient volí zvlášť pojistnou částku pro případ smrti a zvlášť pojistnou částku pro případ dožití. Sjednaná pojistná částka pro případ dožití je včetně garantovaného zhodnocení (TÚM).

Pojištění je vhodné pro klienty, kteří:

 • chtějí zabezpečit blízké v případě své smrti,
 • chtějí mít garantovánu částku pro případ dožití,
 • chtějí dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat finanční prostředky.

Jaké výhody pojištění přináší?

 • Garantovaná pojistná částka pro případ smrti.
 • Garantovaná pojistná částka pro případ dožití.
 • Garantované minimální zhodnocení finančních prostředků (TÚM).
 • Rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou různých připojištění.
 • Daňová uznatelnost zaplaceného pojistného.

Jaké nevýhody pojištění přináší?

 • Nelze libovolně měnit nastavení pojištění.
 • Nelze aktivně ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty pojištění.
 • Při předčasném zrušení pojistné smlouvy může být vyplaceno méně než kapitálová hodnota pojištění.
 • Při neplacení pojistného má pojistitel právo na pojistné do zániku pojištění. Pojištění zanikne až na základě upomínky pojistitele.

Ze zaplaceného pojistného jsou odečteny náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky. Zbývající část pojistného je použita na tvorbu rezervy pojištění.

Image

V případě úmrtí klienta je vyplacena sjednaná pojistná částka.

V případě dožití je vyplacena sjednaná pojistná částka včetně podílů na výnosech.

V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek. Forma výplaty může být buď jednorázová, nebo formou opakovaných výplat.

Pro maximalizaci zhodnocení je doporučená doba trvání pojištění 10 let a více. Kratší doba pojištění nezaručí vytvoření kapitálové hodnoty v dostatečné výši.

 

Informace o daňové uznatelnosti pojištění

Vlastnosti

Druh pojištění

Rizikové životní a úrazové

Kapitálové životní

Investiční životní

Důchodové

Krycí rizika (smrti)

 

Tvorba kapitálové hodnoty

 

Aktivní ovlivňování výnosu

   

 

Garantované zhodnocení

 

 

Jen pro vybrané nástroje

Flexibilita

 

Daňová uznatelnost

 

Upozornění: Výše uvedené informace jsou pouze obecného charakteru. Před uzavřením smlouvy je třeba důkladně se seznámit s pojistnými podmínkami, zejména s výlukami z pojištění, dané pojišťovny. Pojistné podmínky jednotlivých pojišťoven naleznete na jejich webových stránkách.

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout