CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Kryje rizika spojená s náhlým onemocněním, úrazem, ztrátou zavazadel nebo způsobením škody třetí osobě v průběhu jednorázových nebo opakovaných turistických a pracovních cest do zahraničí. Každý občan ČR pojištěný v rámci systému veřejného zdravotního pojištění má na základě předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC) nárok na nezbytnou zdravotní péči během svého pobytu v zahraničí – v zemích EU, dále v zemích tvořících EHP (v Norsku, Lichtenštejnsku, na Islandu) a ve Švýcarsku, na základě bilaterálních dohod pak v Severní Makedonii a v Srbsku.

Lékaři ve státních zdravotnických zařízeních (nikoli soukromých) v daném státě mají povinnost ošetřit vás za stejných podmínek jako místní pojištěnce, tedy nejen ve stejné kvalitě, ale i za stejných pravidel, pokud jde o financování spoluúčasti. Vaše zdravotní pojišťovna za vás uhradí vždy pouze tolik, kolik běžně hradí za danou zdravotní péči v tuzemsku.

Náklady na léčbu v některých cizích zemích mnohonásobně převyšují náklady na léčbu v ČR, kterou tedy zdravotní pojišťovny nehradí. Na základě předložení EHIC v uvedených zemích není hrazena nejen spoluúčast, ale ani repatriace zpět do vlasti. Cestovní pojištění vám proto pomůže uhradit veškeré náklady poskytnuté nezbytné léčebné péče a další náklady, které by vám vznikly v důsledku událostí krytých tímto pojištěním.

Cestovní pojištění vždy zahrnuje asistenční služby, tedy pomoc v nouzi. Pojišťovny proto spolupracují s asistenčními službami, které zařizují potřebnou pomoc v zemi, kde došlo k pojistné události. Asistenční služby fungují 24 hodin denně v českém jazyce.

Pojištění léčebných výloh vám pomůže v případech náhlého onemocnění, úrazu nebo smrti v zahraničí. Většinou je z tohoto pojištění hrazeno:

 • ambulantní lékařské ošetření,
 • předepsané léky a zdravotnický materiál,
 • hospitalizace,
 • lékařsky neodkladná operace,
 • převoz nemocného do ČR,
 • převoz tělesných ostatků do ČR,
 • zubní ošetření k odstranění akutní bolesti,
 • příp. další doplňkové asistenční služby (dle jednotlivých pojistných podmínek).

Možnosti připojištění

 • Úrazové pojištění.
 • Pojištění cestovních zavazadel.
 • Pojištění odpovědnosti za škodu.
 • Pojištění storna zájezdu.
 • Příp. další pojištění (dle jednotlivých pojistných podmínek).

Upozornění: Výše uvedené informace jsou pouze obecného charakteru. Před uzavřením smlouvy je třeba důkladně se seznámit s pojistnými podmínkami, zejména s výlukami z pojištění, dané pojišťovny. Pojistné podmínky jednotlivých pojišťoven naleznete na jejich webových stránkách.

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout