Smyslem pojištění (ukládá zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu) je ochrana klientů pro případ insolvence cestovní kanceláře.

Informace o tom, zda je cestovní kancelář pojištěna, získáte na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz) nebo webových stránkách pojišťoven sjednávajících toto pojištění.

Na jaké situace se pojištění vztahuje

Cestovní kancelář:

  • neposkytne zákazníkovi dopravu zahrnutou v ceně zájezdu z místa pobytu v zahraničí do České republiky,
  • nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil,
  • nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil jen zčásti.

Při koupi zájezdu je cestovní kancelář povinna předat klientovi doklad o svém pojištění, který musí obsahovat označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události.

Upozornění:Informace jsou pouze obecného charakteru. Vždy záleží na konkrétních podmínkách jednotlivých pojišťoven, které naleznete na jejich webových stránkách.