HLÁŠENÍ ŠKODY

Postup při uplatnění pojistné události najde v kategoriích jednotlivých druhů pojištění výše.
Uvedené postupy jsou pouze orientační a mohou se u jednotlivých pojišťoven lišit. Podle okolností konkrétního případu si pojišťovna může vyžádat i další specifické doklady, které nejsou uvedeny v doporučených postupech.

Formuláře uvedené v následujících postupech naleznete vždy na webových stránkách příslušné pojišťovny nebo na konkrétní pobočce.

Kontakt na asistenční služby je vždy součástí konkrétní pojistné smlouvy.

ŠKODNÍ UDÁLOST

Skutečnost, ze které vznikla škoda a jež by mohla být důvodem vzniku pojistné události a mohla by zakládat právo na pojistné plnění z pojištění.

Jednotlivé škody mohou být různé povahy:

 • škody na zdraví (zranění, nemoc, smrt);
 • věcné škody (ztráta, poškození nebo zničení věci);
 • finanční škody (ztráta přijmu apod.).

Hlášení škodní události:

 • telefonicky na klientském centru příslušné pojišťovny;
 • on-line prostřednictvím webových formulářů příslušné pojišťovny;
 • písemně na formuláři příslušné pojišťovny (lze stáhnout z webových stránek dané pojišťovny nebo vyzvednout osobně na pobočce);
 • nutno přiložit potřebné podklady (jsou přesně vypsány na formuláři ke hlášení škod).

 

POJISTNÁ UDÁLOST

Nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit. Konkrétní podmínky vzniku pojistné události určují pojistné podmínky a smluvní ujednání.

Hlášení pojistné události:

 • telefonicky na klientském centru příslušné pojišťovny;
 • on-line prostřednictvím webových formulářů příslušné pojišťovny;
 • písemně na formuláři příslušné pojišťovny (lze stáhnout z webových stránek dané pojišťovny nebo vyzvednout osobně na jejich pobočkách);
 • nutno přiložit potřebné podklady (jsou přesně vypsány na formuláři ke hlášení škod).
Copyright © 2024
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Technické cookies
Accept
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Accept
Decline