Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Cestovní kancelář, u které kupujete zájezd, je povinna vám předat spolu s cestovní smlouvou také doklad o pojištění záruky pro případ svého úpadku vydaný pojišťovnou, jenž musí mj. obsahovat i způsob oznámení pojistné události. K úpadku cestovní kanceláře došlo:

a) než jste odcestovali:

  1. Vyplňte formulář „Oznámení o škodní události / škodní protokol“.
  2. Přiložte originál nebo ověřenou kopii cestovní smlouvy a dokladu o zaplacení zálohy nebo celé ceny zájezdu.

b) při pobytu v zahraničí:

  1. Kontaktujte asistenční službu pojišťovny, která se postará o váš bezpečný návrat do ČR.
  2. Po návratu do ČR postupujte stejně jako v případě, že jste na zájezd neodcestovali.
  3. V případě, že pro návrat do ČR nevyužijete služeb smluvní asistenční služby, předložte pojišťovně doklady o dalších výdajích spojených s pojistnou události (např. náklady za dočasné ubytování, výdaje na zpáteční cestu apod.).
  4. Pojišťovna obvykle zahájí výplatu pojistného plnění v souladu s pojistnými podmínkami.
Copyright © 2023