Ausschnittsversicherung výsečové pojištění

pojistnou smlouvou se pojistí jen část obvykle pojistitelných rizik. Tato část představuje obvykle vyšší stupeň rizika a tomu musí odpovídat i pojistné (SRN)

Außendienst vnější služba

1. zaměstnanci pojišťovny, kteří nabízejí klientům pojistné produkty

2. v širším pojetí do vnější služby patří rovněž výhradní i nevýhradní pojišťovací zprostředkovatelé (SRN)

Außenversicherung vnější pojištění

pojištění věcí, které se nacházejí mimo místa pojištění; u pojištění domácnosti může jít například o věci, jež jsou mimo byt dočasně; dočasnost je vymezena časově, obvykle do tří měsíců apod.; v případě škodné události jsou na věci mimo místo pojištění použity dohodnuté limity pojistného plnění (SRN)

Ausstellungsversicherung pojištění výstav

typ přepravního pojištění: obvykle zahrnuje pojištění věcí během přepravy na výstavu, jejich pojištění během výstavy a cesty zpět

Autoinhaltsversicherung pojištění předmětů v autě

pojištění je vázané na jedno dané auto; pojištěny jsou věci, jež se nacházejí uvnitř auta, resp.jsou v něm uloženy, nebo věci, jež jsou v jeho vnitřním prostoru pouze při jízdě (SRN)

Automatenversicherung pojištění automatů

typ přepravního pojištění: předmětem pojištění jsou automaty všeho druhu - na zboží, hrací automaty, hudební automaty apod. Do pojištění může být zahrnuto i příslušné zboží a mince. Pojišťuje se přeprava i automaty v místě provozu, a to v zásadě proti stejným rizikům, jako jiný majetek (SRN)

Aval směnečné ručení

1. obecně - písemné potvrzení dole na obchodní listině garantující platbu

2. aval poskytuje úvěrová pojišťovna v rámci pojištění kauce (záruky)

Bagatellbeiträge bagatelní pojistné (příspěvek)

pojistného v bagatelní (zanedbatelné) výši se může pojistitel zřeknout v případě, že náklady na inkaso by přesáhly toto pojistné, které může vzniknout zaokrouhlováním nebo při změně smlouvy apod.

Bagatellschäden bagatelní škody

bagatelní škody znamenají pro pojistitele neúměrné náklady; také z tohoto důvodu je často zavedena spoluúčast

Baugarantieversicherung pojištění záruky za stavbu

pojištění je uzavíráno stavebními podnikateli, kteří jím zaručují svým klientům, že stavba bude dokončena i v případě jejich insolvence. Pokud nastane pojistná událost, tak pojistitel zorganizuje dokončení stavby a nese případné vícenáklady. Pojistné se stanovuje v procentech z ceny stavby (světový trh a nyní i SRN)

Copyright © 2023