KALKULAČKA ORIENTAČNÍ POJISTNÉ HODNOTY NEMOVITOSTI

Než se pustíte do výpočtu, prosím pečlivě si přečtěte tyto informace:

 1. Pojistná částka v pojistné smlouvě, což je horní hranice pojistného plnění, má odpovídat pojistné hodnotě. 
 2. Pojistnou hodnotou rodinných domů, kterou kalkulačka vypočítá, je nová cena, což je částka, za kterou si stejnou či srovnatelnou nemovitost znovu pořídíte. Laicky řečeno se jedná o cenu materiálu a práce, za kterou znovu postavíte stejnou stavbu stejných rozměrů a kvality v daném čase a místě jako nemovitost novou. Také se jí říká znovupořizovací nebo reprodukční cena. Je nutné si uvědomit, že se nejedná o cenu tržní, tj. cenu, za kterou si nemovitost koupíte nebo ji prodáte!
 3. Uvedený výpočet je základní orientační výpočet pojistné hodnoty nemovitosti dle zadané plochy, zadaného typu nemovitosti (počet podlaží, sklep) a provedení (standard/nadstandard). Výsledkem je základní orientační pojistná hodnota Vaší nemovitosti (včetně DPH)!
 4. Pokud je Vaše nemovitost vybavená navíc některým z hodnotnějších prvků, které jsou nedílnou součástí stavby, jako například fotovoltaickou elektrárnou s bateriovým úložištěmkrbem s výměníkeminteligentními řídicími systémy nebo tepelným čerpadlem, je nutné vypočtenou pojistnou hodnotu o hodnotu těchto položek navýšit – za každou z těchto položek průměrně o 2,5–4 % nebo je nutné pojistnou hodnotu navýšit o částku, kterou jste za pořízení této položky zaplatili.
 5. Pro výpočet pojistné hodnoty se zadává zastavěná plocha stavby, což je plocha vymezená vnějším obrysem stavby, tzn. nejedná se o vnitřní plochu stavby určenou k bydlení.
 6. Výpočet se týká pouze hlavní budovy, tzn. rodinného domu. Stavby nacházející se na stejném pozemku a plnící doplňkovou funkci k hlavní budově (stodola, kůlna, pergola, oplocení, atd.) nejsou součástí výpočtu kalkulačky.
 7. Je-li stavba komplikovanější stavební dispozice nebo nachází-li se hospodářská část stavby pod jedním společným krovem s obytnou částí, kontaktujte prosím svého finančního poradce.

Naše doporučení:

Máte-li rodinný dům již pojištěn, prosím zkontrolujte si, na jakou pojistnou částku je Váš rodinný dům aktuálně pojištěn.
Jestliže teprve uvažujete o sjednání nové pojistné smlouvy, vezměte tiskový výstup na jednání s finančním poradcem. 
Pro vysvětlení dalších detailů a vyřešení Vaší konkrétní situace doporučujeme kontaktovat Vašeho finančního poradce.

Budete-li se držet výše uvedených pravidel, vyhnete se riziku podpojištění!

KALKULAČKA INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Kalkulačka nákladové složky investičního životního pojištění (IŽP)

Cílem zavedení jednotného informování o nákladovosti investiční části IŽP je další zvýšení transparentnosti produktu IŽP. IŽP je využíváno i jako investiční nástroj pro tvorbu dlouhodobých úspor, proto znalost nákladového zatížení investiční části je pro klienty klíčovým ukazatelem. Pro zlepšení orientace klientů v nákladovosti produktů IŽP jednotlivých pojišťoven byla zvolena forma jednoduché kalkulačky. Kalkulačka může zároveň sloužit jako pomůcka poradcům k doporučování vhodných produktů svým klientům. Kalkulačka je odsouhlasena jednotlivými pojišťovnami a znázorňuje nákladovost investiční části IŽP u produktů, u nichž je sjednáno běžné pojistné a které jsou určeny k pojistné ochraně dospělých osob.

Kalkulačka počítá:

 • Celkovou nákladovost investiční části za celou dobu platnosti smlouvy v závislosti na měsíčním pojistném a době trvání pojištění. Nákladovost je uváděna v procentech. Příklad: Hodnota 11 % a celkové zaplacené pojistné 360 000 Kč znamená, že na poplatky je použito 11 % z 360 000 Kč = 39 600 Kč.
 • Nákladovost vychází z aktuální situace k datu sjednání pojistné smlouvy a v průběhu trvání pojistné smlouvy se může měnit.
 • Bonusy, mající dopad na nákladovost investiční části IŽP, jsou zahrnuty, pokud nárok na ně vyplývá z výslovného ujednání pojistné smlouvy (např. bonus za trvání pojistné smlouvy).

Kalkulačka nezohledňuje:

 • Poplatky spojené s rizikovou částí produktu, protože mohou být jiné pro každého klienta a liší se dle nastavené pojistné ochrany.
 • Nákladovost investičních fondů. Liší se dle fondu a je k dispozici na stránkách jednotlivých pojišťoven (odkazy uvedeny v kalkulačce).
 • Bonusy spojené s výsledky rizikové složky (např. bezeškodní průběh) ani jiné poplatky (např. sjednané smluvní pokuty).

Výpočet nákladovosti investiční složky IŽP a veškerá související sdělení mají pouze informativní a orientační charakter a nejsou nabídkou k uzavření smlouvy dle občanského zákoníku. Zároveň takto získané informace nejsou ujednáním o podmínkách uzavření konkrétní smlouvy a nezakládají předsmluvní odpovědnost stran. Prostřednictvím kalkulačky nejsou plněny povinnosti poskytnutí předsmluvních informací pojišťovnami a pojišťovacími zprostředkovateli dle zákona o distribuci pojištění a zajištění. Závazné informace pro smluvní strany týkající se konkrétní pojistné smlouvy a pojištění, včetně souhrnného vyjádření informací k rezervotvornému pojištění, jsou vždy obsahem konkrétních předsmluvních informací poskytovaných pojišťovnou zákazníkovi a dále jsou obsahem sjednané pojistné smlouvy a příslušných pojistných podmínek pojišťovny.


ČAP nenese odpovědnost za přesnost a aktuálnost údajů v kalkulačce. Podkladová data jsou do kalkulačky vkládána bez zbytečného odkladu na základě aktualizace jednotlivými členskými pojišťovnami.

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout