Praha 19. prosince 2022Během adventního období, vánočních svátků i nastávajících oslav nového roku mají lidé blíže k tomu, aby usedli za volant posilněni alkoholem. V lepším případě tato nerozvážnost vede k několikatisícové pokutě či odebrání řidičského průkazu. Ale v horší variantě můžou být následky i fatální. Česká kancelář pojistitelů zmapovala, v jakém okrese bourají opilí řidiči nejčastěji.

„V letech 2020 až 2022 došlo celkem ke 282 446 nehodám, které šetřila PČR. Z tohoto počtu za 14 490 nehodami (5,1 % z celkového počtu) stál alkohol. Tyto nehody pod vlivem alkoholu bohužel dále způsobily

 • 5 474 lehkých zranění,
 • 630 těžkých zranění,
 • u 96 dopravních nehod zaviněných vlivem alkoholu došlo bohužel také k úmrtí účastníka dopravní nehody,“

uvádí Petr Jedlička, pojistný matematik ČKP, a dále dodává: „U všech dopravních nehod vychází, že přibližně každá 5. nehoda šetřená PČR (18 % ze všech nehod) končí zraněním nebo úmrtím účastníka dopravní nehody. U nehod s alkoholem je riziko zranění a úmrtí proti ostatním nehodám téměř dvojapůlnásobné, kdy 42,8 % nehod pod vlivem alkoholu zahrnuje zranění nebo úmrtí.“ Podíl nehod pod vlivem alkoholu za samotný rok 2022 dosahuje úrovně 4,9 %, což proti samostatně sledovaným rokům 2020 a 2021 představuje pokles z tehdejších 5,4 %, resp. 5,1 %.

Jan Matoušek z České asociace pojišťoven navíc upozorňuje: „V našem aktuálním průzkumu se však 10 % lidí přiznalo, že usedají za volant po požití alkoholu nebo jiných návykových látek častěji než v předchozím roce. Tento fakt je jednoznačně alarmující a může mírně klesající trend posledních let do budoucna bohužel změnit.“*

Řidiči pod vlivem bourají do stromů nebo na křižovatkách velkých měst

Ačkoliv podíl nehod s alkoholem meziročně mírně klesl, stále jsou tyto nehody jedny z nejvíce rizikových. „Z naší analýzy týkající se nehodovosti se stromy vyplývá, že téměř 13 % nehod se stromy jsou takové nehody, při kterých byl řidič pod vlivem alkoholu. To z celkového počtu nehod s přítomností alkoholu činí přibližně 8 % nehod,“ uvádí Jan Chalas ze společnosti DataFriends.

Nejvíc nehod pod vlivem omamných látek se stává na křižovatkách velkých měst. „Pokud se podíváme na absolutní počet nehod zaviněných řidiči s alkoholem či drogami v krvi, tak podle dat Portálu nehod jasně dominují křižovatky velkých měst. Mezi hlavními příčinami nehod se pak objevuje nepřizpůsobení rychlosti, nevěnování se řízení, nezvládnutí řízení vozidla, nesprávné otáčení nebo couvání či jízda po nesprávné straně vozovky,“ dodává Jan Chalas.

ČKP aktualizovala žebříček okresů s nehodami opilých řidičů

Mezi nejrizikovější oblasti s nejvyšším výskytem nehod pod vlivem alkoholu patří tradičně oblast jihozápadní Moravy a západu Čech, zejména Plzeňska. Konkrétně v okrese Břeclav nastává každá osmá vzniklá nehoda pod vlivem alkoholu, zatímco v celorepublikovém průměru vychází „pouze“ každá dvacátá nehoda vzniklá z důvodu požití alkoholu. Enormní rizikovost vychází také v okrese Plzeň-sever, Tachov, Znojmo, Hodonín a Jindřichův Hradec, kde podíl nehod pod vlivem alkoholu vždy překračuje 10 % všech šetřených nehod. Za alarmující fakt lze prohlásit, že vysoká rizikovost těchto okresů většinou vycházela i v předchozích srovnáních ČKP komunikovaných o Vánocích v předchozích letech.

Konkrétní statistika nejvíce rizikových okresů za roky 2020 až 2022

 • Břeclav: z celkového počtu 1 774 nehod vzniklo 210 pod vlivem alkoholu (11,8 %), posun z 5. místa v roce 2021.
 • Plzeň-sever: z celkového počtu 2 134 nehod vzniklo 232 pod vlivem alkoholu (10,9 %), posun z 2. nejhoršího pořadí ve srovnání s rokem 2021.
 • Tachov: z celkového počtu 1 304 nehod vzniklo 141 pod vlivem alkoholu (10,8 %), posun ze 4. místa v roce 2021.
 • Znojmo: z celkového počtu 1 240 nehod vzniklo 133 pod vlivem alkoholu (10,7 %), posun ze 3. nejhoršího pořadí v roce 2021.
 • Hodonín: z celkového počtu 1 821 nehod vzniklo 193 pod vlivem alkoholu (10,6 %), posun z 11. místa v roce 2021.
 • Jindřichův Hradec: z celkového počtu 1 469 nehod vzniklo 153 pod vlivem alkoholu (10,4 %), posun ze 2. místa v roce 2021.
 • Písek: z celkového počtu 1 108 nehod vzniklo 106 pod vlivem alkoholu (9,6 %), posun z 8. místa v roce 2021.
 • Český Krumlov: z celkového počtu 1 402 nehod vzniklo 132 pod vlivem alkoholu (9,4 %), posun ze 7. nejrizikovějšího místa v roce 2021.
 • Blansko: z celkového počtu 1 615 nehod vzniklo 145 pod vlivem alkoholu (9 %), posun z 10. pořadí ve srovnání s rokem 2021.
 • Klatovy: z celkového počtu 1 591 nehod vzniklo 139 pod vlivem alkoholu (8,7 %), posun ze 6. místa v roce 2021.

Celkově nejvíce negativní skokani (s nejvýraznějším posunem v pořadí rizika nehody alkoholu směrem nahoru) mezi roky 2020 a 2022 jsou následující okresy:

 • Vyškov: z 35. nejrizikovějšího místa v roce 2020 posun na 13. nejrizikovější pořadí
 • Jičín: z 63. nejrizikovějšího místa posun na 42. nejrizikovější pořadí
 • Hodonín: ze 20. nejrizikovějšího místa posun na 5. nejrizikovější pořadí

Nejméně rizikové okresy z hlediska nehod pod vlivem alkoholu jsou:

 • Pelhřimov: z celkového počtu 2 440 nehod vzniklo 75 pod vlivem alkoholu (3,1 %), v roce 2021 se jednalo o 7. nejméně rizikový okres.
 • Praha: z celkového počtu 49 248 nehod vzniklo 1 515 pod vlivem alkoholu (3,1 %), v roce 2021 se jednalo celkově o nejméně rizikový okres.
 • Rakovník: z celkového počtu 2 587 nehod vzniklo 80 pod vlivem alkoholu (3,1 %), stabilně třetí nejméně rizikový okres ve srovnání s rokem 2021.
 • Most: z celkového počtu 3 332 nehod vzniklo 106 pod vlivem alkoholu (3,2 %), v roce 2021 se jednalo o 5. nejméně rizikový okres.
 • Třebíč: z celkového počtu 2 570 nehod vzniklo 83 pod vlivem alkoholu (3,2 %), v roce 2021 se jednalo o 2. nejméně rizikový okres.
 • Ústí nad Labem: z celkového počtu 5 697 nehod vzniklo 185 pod vlivem alkoholu (3,2 %), v roce 2021 se jednalo o 4. nejméně rizikový okres.
 • Louny: z celkového počtu 4 314 nehod vzniklo 142 pod vlivem alkoholu (3,3 %), v roce 2021 se jednalo o 8. nejméně rizikový okres.
 • Benešov: z celkového počtu 4 764 nehod vzniklo 162 pod vlivem alkoholu (3,4 %), v roce 2021 se jednalo o 9. nejméně rizikový okres.
 • Jihlava: z celkového počtu 3 056 nehod vzniklo 105 pod vlivem alkoholu (3,4 %), v roce 2021 se jednalo o 6. nejméně rizikový okres.
 • Kolín: z celkového počtu 3 258 nehod vzniklo 112 pod vlivem alkoholu (3,4 %), v roce 2021 se jednalo o 18. nejméně rizikový okres.

Nejvýraznější pozitivní posuny v poklesu rizikovosti nehod pod vlivem alkoholu nastaly v posledních dvou letech v těchto okresech:

 • Náchod: z 31. nejrizikovějšího místa v roce 2020 posun na 47. nejrizikovější pořadí
 • Mělník: ze 47. nejrizikovějšího místa posun na 61. nejrizikovější pořadí (tj. 16. nejméně rizikový okres)
 • Opava: z 23. nejrizikovějšího místa posun na 36. nejrizikovější pořadí

-----------

O průzkumu:

* Průzkum České asociace pojišťoven Vnímání dopravní bezpečnosti realizovala nezávislá výzkumná agentura Ipsos. Sběr dat proběhl v září 2022 a zúčastnilo se ho 1000 respondentů ve věku 18–79 let (z toho 790 řidičů) v reprezentativním zastoupení podle pohlaví, věku, vzdělání, regionu a velikosti místa bydliště.