V Praze 15. dubna 2022 Klimatické změny jsou se dějí už teď a tady u nás. Jak zareagují pojišťovny. Česká asociace pojišťoven 28. dubna 2022 pořádá odbornou konferenci na téma: Výzvy klimatické změny pro pojišťovnictví. Konference svým obsahem osloví všechny odborníky z oboru v České republice i hosty ze zahraničí. Bude se věnovat především přizpůsobení se změně klimatu a zmírňování jejích dopadů prostřednictvím inovací v pojišťovnictví a investic ESG.

V prostředí stále složitějších rizik a rostoucí nejistoty je klíčové vyhnout se krátkozrakým rozhodnutím, která mohou vést k nečekaným ztrátám. Od pojišťovnictví se očekává, že bude předvídat a chápat všechny druhy rizik. Pro upisovatele rizik a dlouhodobého investora, jakým je pojistný sektor, je chápání širšího kontextu součástí jeho DNA.

Budeme diskutovat o nových obchodních příležitostech vyplývajících z měnícího se prostředí a také o tom, jak můžeme shromažďovat, analyzovat a chápat data, abychom lépe porozuměli novým druhům rizik a lépe je řídili. Budeme hovořit o způsobech, jak může pojišťovnictví změnit své investiční zaměření a aktivněji se podílet na financování udržitelné budoucnosti.

K tématu jsme se věnovali i v letošním prvním čísle Pojistného obzoru:

Co má společného prevence škod a lesního hospodářství?

České lesy v době klimatických změn potřebují změnu našeho přístupu