Praha, 5. května 2023 – Celkové předepsané smluvní pojistné upravené metodikou ČAP z předběžných výsledků získaných od členů asociace dosahuje v 1. čtvrtletí roku 2023 hodnoty 42,9 mld. Kč. Meziročně se navýšilo o 5,5 %, resp. o 2,2 mld. Kč. Ve srovnání s 8,5 % zaznamenanými ve stejném období minulého roku, resp. 7 % růstem dosaženými na konci roku 2022, se jedná o zpomalení tempa růstu celého pojistného trhu.

K tomu přispěl vývoj v životním pojištění. Nižší bylo nyní i zastoupení pojistného v podnikatelských pojištění a lze tedy očekávat jeho rovnoměrnější vývoj během zbývající části letošního roku. Proti tomu ostatní významná odvětví neživotního pojištění (pojištění vozidel i retailového majetku a odpovědnosti) tempo svého nominálního růstu nadále posilují, což ale ani tak nekompenzuje současný významný dopad inflace.

Životní pojištění

Předepsané pojistné v životním pojištění meziročně stouplo o 2,6 % a dosahuje 13 mld. Kč, tedy o 335 mil. Kč více než před rokem, kdy posílilo výrazněji, konkrétně o 4,1 % %. V dominantní skupině běžně placených smluv, které reprezentují přibližně 95 % všech smluv životního pojištění, se dynamika růstu z loňských 4,7 % snížila o 1,9 p. b. na současných 2,8 %, a příslušné pojistné narostlo o 348 mil. Kč. Objem jednorázově placeného pojistného aktuálně meziročně klesá, konkrétně o 5,9 %, nicméně jeho vývoj značně kolísá a na celkový výsledek má jen okrajový dopad. Nadále se snižuje celkový počet smluv životního pojištění. Meziročně jich je o 1,1 % méně, což odpovídá poklesu o cca 52 tis. Aktivních smluv aktuálně zůstává 4 855 tis.

Obchodní produkce životního pojištění

Počet nově uzavíraných smluv životního pojištění meziročně vzrostl o 16,9 %, a v 1. čtvrtletí roku 2023 se jich uzavřelo 130 tis. Souhrnně se tak počet nových smluv v životním pojištění meziročně významně navýšil o 19 tis. Ze všech těchto smluv připadá 97,6 % na smlouvy s běžně placeným pojistným, kterých bylo nově uzavřeno 127 tis. V souladu s růstem počtu nově uzavíraných smluv roste i objem produkce životního pojištění, meziročně celkově o 8,5 %: z toho u běžně placených smluv dokonce o 23 %, zatímco u jednorázově placených smluv nastal mírný pokles o 3,6 %. Souhrnně se produkční pojistné navýšilo o cca 300 mil. Kč, a to z loňských 3,4 na aktuálních 3,7 mld. Kč

Neživotní pojištění

„Růst v neživotním pojištění se zpomalil vlivem aktuálně nižšího zastoupení předepsaného pojistného z podnikatelských pojištění, které má vždy v 1. čtvrtletí roku větší podíl než ve zbývajících období, a vloni nadstandardně posílilo,“ vysvětluje Jaroslav Urban, pojistný analytik České asociace pojišťoven. Celkem se předepsalo 29,9 mld. Kč, tedy o 1,9 mld. Kč více než v 1. čtvrtletí roku 2022. To je meziročně o 6,8 % více, což nyní nedosahuje 8,9% růstu, který nastal v minulém roce. V hlavních skupinách neživotního pojištění se ale vývoj odlišuje.

Dominantní je i nadále pojištění vozidel, které má aktuálně na neživotním pojištění 51% podíl. V pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dosáhlo předepsané pojistné hodnoty 7,7 mld. Kč, tedy o 5,4 % vyšší než ve stejném období minulého roku. Dynamika růstu se nyní ve srovnání s předchozími poklesy jen mírně zvýšila o 1,6 p. b., z loňských 3,8 na současných 5,4 %. V havarijním pojištění vozidel je trend podobný, když navyšování postupně zrychluje, a to jak ve srovnání se stejným čtvrtletím minulého roku, tak i celoročními výsledky. Předepsané pojistné rostlo o 11,6 % a překročilo částku 7,5 mld. Kč. Zmíněný trend je částečně podpořen i stále se navyšujícím portfoliem pojištěných vozidel. V povinném ručení sice růst postupně zpomaluje, ale i tak jejich počet meziročně stoupl o 1,2 %. Podle zveřejněných údajů z databáze ČKP jich je celkově pojištěno přes 9 mil. Vyšším tempem aktuálně roste počet havarijně pojištěných vozidel, a to meziročně o 6,7 %.

V podnikatelském pojištění nenastala letos stejně jako vloni podobná a ve srovnání s předchozími lety mimořádná situace způsobená akvizicí velkého objemu rizik již během 1. čtvrtletí. Ta před rokem vedle k růstu o výrazných 16,2 %. Nicméně z důvodu této vysoké srovnávací základy a při současné absenci dalšího mimořádného navýšení, již nedochází k takovému růstu a pojistné nyní meziročně stouplo jen o 112 mil. Kč, resp. o 1,5 %. Tato situace navíc ovlivňuje vývoj jak v neživotním pojištění jako celku, tak i výsledky za celý pojistný trh. To podtrhuje i ukazatel počtu uzavřených smluv podnikatelských pojištění, který se navýšil o 2,7 %, což se zásadně neodlišuje od 2,3% růstu počtu smluv v 1. čtvrtletí roku 2022.

Retailové majetkové a odpovědnostnímu pojištění pokračuje ve vysokém nominálním růstu a tento trend má i nadále stoupající tendenci. Předepsané pojistné se meziročně navýšilo o cca 505 mil. Kč na 4,3 mld. Kč. Aktuální růst dosahující 13,3 % tak překonal jak navýšení o 9,9 % v 1. čtvrtletí roku 2022, tak i celkový loňský výsledek v hodnotě 11,4 %.

Důsledky vysoké inflace

Při pokračujícím prudkém navyšování spotřebitelských cen, které aktuálně reprezentuje dvouciferná míra inflace dosahující za celý rok 2022 hodnoty 15,1 % a její zatím velmi pomalý pokles během roku 2023, stále platí, že nominální růst předepsaného pojistného nepokrývá navyšování cen, a to ani v odvětvích s nejvyšším nárůstem, kam patří retailové pojištění majetku a odpovědnosti. „Vysoký nominální, ale fakticky negativní reálný růst předepsaného pojistného tak nemusí být dostatečný na pokrytí stoupajících škod a závazků, a to jak v pojištění vozidel nebo majetku (eskalace cen náhradních dílů, stavebních materiálů atd.), tak i v rámci odškodnění pestré palety zdravotních následků. Ty totiž často přímo reagují na nominální růst mezd, jehož další zásadní eskalace patří k fundamentálním rizikům boje s vysokou inflací,“ uzavírá Jaroslav Urban.