NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Pojištění osob

Co dělat, když mi zaměstnavatel přispívá na životní pojištění a já u něj ukončím pracovní činnost?

Můžete požádat pojišťovnu o snížení pojistného na částku, kterou jste si dosud hradil vy sám, nebo začnete platit celé pojistné (včetně příspěvku zaměstnavatele). Tuto změnu musíte však pojišťovně vždy oznámit, neboť by vám na začátku dalšího roku vydala chybný doklad k daňovým odpočtům. Můžete také pojištění zrušit a bude vám vyplaceno odkupné. V tomto případě jste však povinen uvést do svého daňového přiznání všechny částky pojistného, o které jste si daňový základ v předchozích letech ponížil.

Co dělat, když nebudu spokojen se stávající pojistnou smlouvou a zaujme mne jiná nabídka?
Co dělat, když se stanu plně invalidním?
Co je indexace?
Co se stane, když přestanu platit pojistné?
Jaká částka mi bude vyplacena při dožití se konce pojistné smlouvy kapitálového životního pojištění?
Jaké doklady musím předložit, pokud chci uplatnit škodu?
Má přerušení pojištění vliv na délku pojistné doby?
Mohu mít uzavřeno více pojistných smluv životního pojištění (včetně dalších připojištění)? Pokud ano, mohu čerpat pojistné plnění např. v případě smrti ze všech, nebo platí nějaká omezení?
Mohu přerušit placení?
Mohu si vybrat část naspořené hodnoty?
Musím před uzavřením smlouvy podstupovat nějaké zdravotní zkoumání?
Nemohu přijít o finanční prostředky vložené do životního pojištění?

Pojištění majetku

Jaká kritéria ovlivňují výši pojistného?

Výše pojistného je ovlivňována výší sjednané pojistné částky, zabezpečením objektu, výší spoluúčasti a lokalitou místa pojištění.

Jaká rizika kryje pojištění domácnosti?
Je v pojištění domácnosti pojištěna i moje odpovědnost za způsobené škody?
Na co se vztahuje pojištění domácnosti?
Na koho se pojištění odpovědnosti vztahuje?
Vztahuje se pojištění domácnosti např. na věci uložené ve sklepě?

Pojištění motorových vozidel

Co je to „uplatnění nároku“ a jaké informace obsahuje?

Uplatnění nároku je právní akt poškozeného učiněný písemnou formou a adresovaný pojišťovně (pojistiteli) toho, kdo za škodu z provozu vozidla odpovídá (škůdce). Uplatnění nároku obsahuje následující informace:

  • na jakých skutečnostech zakládáte svůj nárok, tj. kdy, kde a jakým způsobem vám vznikla škoda a kdo za ni odpovídá;
  • jaká škoda vám vznikla a jaký je její rozsah;
  • jakou částku požadujete jako náhradu škody.

Každou z výše uvedených skutečností je třeba prokázat, tj. doložit příslušnými písemnými dokumenty. Nezapomeňte uvést číslo bankovního účtu, kam má být převedena částka odškodnění, nebo přesnou adresu, na niž má být zaslána poštovní poukázka!

Co se stane, když budu provozovat vozidlo bez pojištění odpovědnosti z provozu vozidla?
Co se stane, když budu účastníkem dopravní nehody, kterou zaviní řidič nepojištěného vozidla?
Co se stane, když zaplatím pojistné od ledna do prosince a v březnu pojištění odpovědnosti z důvodu uznaného zákonem zanikne? Vrátí mi pojistitel pojistné za zbytek roku?
Jak mám postupovat při uplatnění nároku na náhradu škody a na co mám jako poškozený z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nárok?
Jak mám postupovat, když se mi nepodařilo zjistit pojistitele odpovědnosti řidiče vozidla, kterým byla způsobena škoda?
Jaké výhody má připojištění čelního skla?
Mám 30 let starý vůz, který původní vlastník nechal v technickém průkazu přepsat na mé jméno, ale já jsem vůz již nepřihlásil v místě svého bydliště. Osvědčení o technickém průkazu vozidla tedy stále uvádí jméno původního vlastníka. Kdo hradí pojištění?
Mohu si jako poškozený při havárii nechat vyplatit dvojnásobné odškodnění: z pojištění odpovědnosti viníka a ze svého havarijního pojištění?
Mohu si vybrat každý rok jinou pojišťovnu? Nepřijdu o bonus?
Musí motorista, jenž má auto na leasing, přistoupit k uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti u pojišťovny, kterou leasingová společnost vybere?
Musí vlastník auta uzavřít pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, jestliže vozidlo sice nenechá vyřadit (nebo dočasně vyřadit) z registru silničních vozidel, ale nejezdí s ním a má ho např. v garáži?
Platí pojištění odpovědnosti i v zahraničí?
Slyšel jsem, že řidič u sebe musí mít originál pojistné smlouvy. Co když ho ztratí? Může získat duplikát?
Vztahuje se havarijní pojištění i na přepravovaný náklad?
Vztahuje se pojištění odpovědnosti z provozu vozidla na všechny škody?

Cestovní pojištění

Budu v zahraničí ošetřen zdarma?

Pokud se necháte ošetřit ve smluvním zařízení, které vám doporučí asistenční služba, úhradu nákladů na léčbu nehradíte (vše zařídí právě asistenční služba). Pokud však navštívíte např. soukromého lékaře, který s asistenční službou nespolupracuje, budete muset náklady uhradit hotově a po návratu do ČR je uplatnit u své pojišťovny.

Co je hlavní náplní asistenční služby?
Jak mám postupovat, když lékař chce za ošetření zaplatit hotově, a já nemám dostatečnou finanční hotovost?
Jaké doklady musím předložit při likvidaci škody?
Jaké jsou nejčastější typy pojistných událostí?
Je nutno se pojistit i na Slovensko?
Je nutno si při cestách do zemí EU sjednat cestovní pojištění?
Kde najdu informaci, zda je konkrétní cestovní kancelář pojištěna?
Kdy začíná platit pojištění léčebných výloh?
Kryje pojištění i zásah horské služby?
Mohu si pojistit do zahraničí domácí zvíře, např. psa?
Na co se pojištění nevztahuje?
Na jak dlouho je možné sjednat cestovní pojištění?
V rámci platební karty mám sjednané cestovní pojištění. Je toto pojištění dostačující pro cestu do zahraničí, nebo si musím sjednat ještě zvlášť klasické cestovní pojištění?
Pokud mám cestovní pojištění v rámci platební karty a kombinuji jej s dalším cestovním pojištěním, znamená to, že mohu dostat dvojí pojistné plnění?

Pojištění právní ochrany

Měl jsem dopravní nehodu a o vině rozhoduje městský úřad. Mohu v takovém případě využít pojištění právní ochrany a požadovat zastupování advokátem?

Ano, pokud máte sjednáno pojištění právní ochrany na krytí škod v souvislosti s řízením motorového vozidla, můžete v uvedeném případě využít pojistné ochrany.

Zajímám se o pojištění bankovních produktů. Chci vás požádat o informaci, kde bych mohl najít legislativní úpravu finanční integrace. Konkrétně mě zajímá úprava možnosti provozovat pojišťovnu bankou.
Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout