ASISTENČNÍ SLUŽBY

Pojišťovny zajišťují pro své klienty rychlou pomoc prostřednictvím asistenčních služeb, se kterými spolupracují na základě smluvního vztahu. Asistenční služby disponují potřebným know-how, školeným týmem pracovníků, jazykovými znalostmi i mezinárodní sítí partnerů a poskytovatelů služeb. Jsou vybaveny potřebným technickým zázemím. Většina asistenčních služeb má vlastní síť lékařů, zdravotnických zařízení a servisních opraven. Asistenční služby poskytují klientům servis jak v ČR, tak v zahraničí, fungují v nepřetržitém provozu 365 dní v roce a komunikují v českém jazyce. Kontaktní údaje na smluvní asistenční službu jsou vždy součástí pojistné smlouvy.

Klienti oznámí pojistnou událost na call centru asistenční služby, které zajistí (ve světě prostřednictvím svých poboček) potřebnou pomoc.

Konkrétní specifikace poskytovaných služeb je vždy součástí pojistných podmínek příslušné pojistné smlouvy.

Cestovní pojištění

  • Lékařská asistence: pomoc a zprostředkování lékařského ošetření, příp. hospitalizace, garance plateb za léčení, sledování zdravotního stavu pojištěného, převoz do odpovídajícího zdravotnického zařízení, cesta a ubytování osoby blízké v případě hospitalizace pojištěného, převoz ze zahraničí do ČR, lékařský doprovod, zajištění repatriace tělesných ostatků do ČR při úmrtí v zahraničí apod.
  • Cestovní asistence: řešení komplikací vzniklých zpožděním letu, organizace ubytování a náhradního letu, asistence při krádeži zavazadel apod.
  • Právní asistence: asistence v případě odpovědnosti za škodu, zablokování dokladů v případě krádeže, doprava na zastupitelský úřad v případě ztráty dokladů, předávání informací osobě blízké, zajištění dopravy náhradního pracovníka při služební cestě apod.

Pojištění motorových vozidel

  • Technická asistence: odtah vozidla, jeho dočasné uschování, příjezd servisního pracovníka a opravení porouchaného vozidla na místě, půjčení náhradního vozidla po dobu opravy nebo organizace jiné formy pokračování v jízdě, až po zajištění nouzového ubytování po dobu opravy apod.
  • Právní asistence: doručení náhradních dokladů k vozidlu, doručení kauce na pokutu, telefonické tlumočení při silniční kontrole, vyřizování nároků na náhradu škody na vozidle, asistence při sporu s opravnou vozidla nebo při sporu z pojištění jiného vozidla apod.
  • V případě dopravní nehody se vyplatí spolehnout se na smluvního poskytovatele – partnera pojišťovny. Poskytuje kvalitní a ověřené asistenční služby a díky tomu bývá likvidace pojistné události jednodušší a rychlejší.

Souhlas s poskytnutím asistence nesmluvním poskytovatelem asistenčních služeb si důkladně a dobře rozmyslete. Poskytované služby nesmluvními asistenčními službami mohou být nadhodnocené. V případě, že pojistitel zjistí neoprávněné navýšení částky za poskytnuté služby, může krátit pojistné plnění a doplacení rozdílu v ceně je vyžadováno po klientovi.

Pojištění domácnosti

  • Technická asistence: odstranění příčiny technické havárie v domácnosti, vyslání specialisty (zámečníka, topenáře, instalatéra, sklenáře, pokrývače apod.), organizace uvedení domácnosti do původního stavu (před havárií), krátkodobé náhradní ubytování, převoz mobiliáře, ochrana nezabezpečeného bytu. Mezi asistenční služby k pojištění domácnosti patří v některých případech i péče o nezletilé rodinné příslušníky nebo domácí zvířata v případě onemocnění člena domácnosti apod.
  • Právní asistence: spory z úvěrových smluv (leasing, spotřebitelský úvěr, hypotéka, stavební spoření, ručení), spotřebitelské spory týkající se vybavení domácnosti, spory s dodavateli služeb (elektřina, voda, plyn atd.), sousedské spory, dědictví, správní řízení (katastrální úřad, finanční úřad) apod.

Životní pojištění

  • Zdravotní asistence: lékař na telefonu – konzultace s odbornými lékaři, názor druhého lékaře, objednání k lékaři, doprovod k lékaři nebo na úřady, dovoz léků, pomoc v domácnosti (ošetřovatelská služba), donáška stravy, nákupy, úklid bytu.

Upozornění: Škála asistenčních služeb je orientační a u jednotlivých pojišťoven se jejich skladba k danému typu pojištění liší. Rovněž může být služba pojišťovnou plně hrazena nebo pouze koordinována asistenční službou.

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout