Absatz odbyt

1. Obecně - množství prodaného zboží nebo uzavřených smluv za určitou dobu.

2. V pojišťovnictví obvykle počet uzavřených pojistných smluv za měsíc.

Abschlagszahlung záloha, zálohová platba (ale i sleva)

1. Likvidace škod: Poskytnutí zálohy na pojistné plnění v tom případě, když pojistitel v zásadě uznává svoji povinnost poskytnout pojistné plnění, ale nemá ještě k dispozici všechna fakta a údaje nezbytné pro stanovení celkové výše pojistného plnění. 2. Placení pojistného: V podnikatelském a průmyslovém pojištění se může platit zálohově področní pojistné (např. měsíční, čtvrtletní, nebo pololetní), které se pak zúčtuje s teprve později stanoveným ročním pojistným. Důvodem může být např. ta skutečnost, že nebylo možné určit k počátku pojistného období pojistnou částku. Pramen: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 5.

Abschlagzahlung splátka, záloha

Pojistitel vyplatí splátku (zálohu), pokud nebyl schopen zjistit celkovou výši škody anebo nemá k dispozici všechny potřebné údaje. V průmyslovém a podnikatelském pojištění se může zpravidla jednat o področní platby pojistného, které jsou později započteny na celkové pojistné (SRN). V ČR tomuto výkladu odpovídá pojem záloha na pojistné plnění.

Abschleppkosten náklady na odtažení vozidla

Je-li vozidlo např. po dopravní nehodě nepojízdné, tak náklady na odtažení vozidla jsou obvykle kryty. Mohou být ale limitovány částkou nebo počtem hrazených kilometrů. U pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je třeba si ověřit, zda je odtah kryt v rámci základních asistenčních služeb, nebo je nutné sjednat příslušné připojištění. U havarijního pojištění bývají asisteční služby, včetně odtahu, součástí pojištění.

Abschlussagent sjednatel

Sjednatel je pojišťovací zprostředkovatel, který je zmocněn pojišťovnou uzavírat pojistné smlouvy; jedná jménem a na účet pojišťovny.

Abschlussagent sjednatel

Sjednatelem se v Německu rozumí pojišťovací zprostředkovatel, který je danou pojišťovnou zmocněn uzavírat pojistné smlouvy. Jedná jménem a na účet této pojišťovny.

Abschlusskosten náklady na uzavření, získatelské náklady

Jde o náklady pojišťovny na uzavření pojistných smluv. Patří mezi ně provize, ale i náklady na školení obchodní služby, náklady na reklamu apod. Jako synonymum se v němčině někdy uvádějí "Erwerbskosten"; českým ekvivalentem pak jsou "získatelské náklady".

Abschlusskosten uzavírací náklady, náklady na sjednání

Náklady (jednorázové) pojišťovny na uzavření pojistných smluv; patří mezi ně provize, ale i náklady na školení obchodní služby, různá jednání či náklady na reklamu.

Abschlusskostenquote kvóta nákladů na uzavření, kvóta získatelských nákladů

Jde o poměr nákladů na uzavření pojistných smluv k hrubému zaslouženému pojistnému v % - u neživotního pojištění. U životního pojištění se jedná o poměr těchto nákladů k celkovému pojistnému u nové produkce v %. Pramen: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 7.

Abschlussprovision provize za sjednání (pojištění), provize za uzavření (pojistné smlouvy), získatelská provize

Provize za uzavření pojistné smlouvy je odměna, na kterou má pojišťovací zprostředkovatel nárok po uzavření pojistné smlouvy. Jde o jednorázovou odměnu, která však může být vyplacena v několika splátkách a teprve po určité době trvání pojištění, kdy se uzná, že odměna je zasloužená. Právní úprava této provize se může v jednotlivých zemích lišit. Proto je účelné se s ní v konkrétním případě vždy detailně seznámit.

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout