Aufsichtsrat dozorčí rada

Dozorčí rada je v Německu jedním ze zákonem předepsaných orgánů akciové pojišťovací společnosti (resp. akciové společnosti) a větší vzájemné pojišťovny (resp. vzájemného pojišťovacího spolku). Dozorčí rada sestává minimálně ze 3 a maximálně z 21 osob a je tvořena zástupci akcionářů a zaměstnanců. Pramen: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 62.

Aufwendungen náklady

Například náklady na kapitálové investice jsou ty položky výkazu zisků ztrát, jež zahrnují mzdové náklady a náklady na správu kapitálových investic, úroky a jiné náklady.

Auktionenversicherung aukční pojištění

1. Forma přepravního pojištění - pojištění věcí, jež jsou nabízeny na aukcích.

2. Krátkodobé životní pojištění zvířat (SRN).

Ausbildungsversicherung studijní pojištění

Typ kapitálového životního pojištění: dohodnutá pojistná částka se vyplatí na konci pojistné doby, například k začátku studia dítěte (SRN).

Ausfuhrkreditversicherung vývozní úvěrové pojištění

Typ soukromého úvěrového pojištění: nabízí pojistnou ochranu pro případ výpadku pohledávek z exportu zboží a služeb z důvodu insolvence zahraničního dlužníka či odběratele (SRN).

Ausgleichsanspruch nárok na vyrovnání

Nárok pojišťovacího zprostředkovatele na vyrovnání výhod, které pojišťovně vznikly jeho činností (k výhodám může patřit například počet získaných klientů) - (SRN).

Aushaftung doplacení

Tento pojem se týká úvěrového pojištění, obzvláště investičních celků. Jde o princip, že pojistná ochrana existujících pohledávek trvá i po ukončení pojistné smlouvy. Jde o to, aby poskytnutý úvěr byl splacen a dluhy vyrovnány. Český ekvivalent je třeba brát jako výchozí pracovní překlad plynoucí z výkladu pojmu. Pramen: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 65.

Auskunftspflicht oznamovací povinnost

V případě škodné události musí pojistník oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu pojistiteli.

Auslegungsentscheidung výkladové rozhodnutí

Jde o jednu z forem oznámení (sdělení) německého orgánu dohledu nad pojišťovnictvím BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – Spolkový ústav pro dohled nad finančními službami). Kromě výkladových rozhodnutí BaFin zveřejňuje oběžníky a poučení. Stanoviska vyjádřená v těchto oznámeních zavazují v zásadě pouze BaFin. Ani vůči pojišťovnám ani vůči soudům nenastává závazný účinek. Pomocí těchto oznámení se v podstatě konkretizuje dohledová praxe, samozřejmě s tím důsledkem, že je třeba počítat se sporem s BaFin v případě nerespektování jeho stanoviska. Oznámení je nutno odlišovat od správních rozhodnutí (nařízení), která jsou správními akty majícími závazný účinek. To platí i pokud je správní rozhodnutí vydáno k přetrvávajícímu sporu. Pramen: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 68.

Auslosungsversicherung pojištění s vylosováním

1. Typ kapitálového životního pojištění: pomocí losu se určuje, u kterých pojistných smluv bude nejdříve vyplacena pojistná částka.

2. Pojištění pro případ ztrát, jež vzniknou tím, že se odkoupí dlužníkovy cenné papíry podle losovacího plánu za nominální hodnotu, i když jejich kurz je nad nominální hodnotou (tato pojištění nejsou nabízena v SRN).

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout