Altersgrenze věková hranice

Pojem "věková hranice" se používá ve veřejném (zákonném) důchodovém pojištění. V zásadě znamená dovršení určitého roku života, což je předpoklad pro uplatnění nároku na starobní důchod.

Altersversicherung starobní pojištění, pojištění na stáří

Soukromé důchodové nebo kapitálové životní pojištění, které může být realizováno i formou skupinového životního pojištění nebo důchodového pojištění.

Altersvorsorge zabezpečení na stáří

Soubor opatření k zabezpečení na stáří, který kromě tzv. tří piliřů - veřejné důchodové pojištění, zaměstnanecké penzijní pojištění a životní pojištění včetně soukromého důchodového pojištění - zahrnuje též investování do nemovitostí či investičních fondů.

Alterungsrisiko riziko stárnutí

Výše pojistného v životním a soukromém zdravotním pojištění se řídí zejména podle vstupního věku pojištěné osoby. Během pojistné doby se toto pojistné nemění; na počátku je vyšší než by bylo věku odpovídající pojistné a později je nižší. Z pojistného přijatého v počáteční fázi pojištění se vytváří (technická) rezerva na stárnutí.

Alterungsrückstellung rezerva (technická) na stárnutí

Viz výše Alterungsrisiko.

Altes Leiden stará nemoc

Pojem ze soukromého zdravotního pojištění: jedná se o nemoc existující již před sjednáním pojištění. Zájemce o pojištění musí pojistiteli sdělit, jakou má nebo měl nemoc. Pojistitel se pak rozhoduje, zda ji vyloučí nebo akceptuje obvykle s přirážkou k pojistnému (SRN).

Altlasten staré zátěže

1. Teoretický pojem používaný například při převodu pojistného kmene (existující, ale neznámé či nevypořádané nároky).
2. Zátěže z minulosti způsobené znečištěním vody nebo půdy - týká se pojištění odpovědnosti za škody na životním prostředí nebo environmentálního pojištění.

Ambulante Behandlung ambulantní ošetření

Ambulantní péčí se rozumí zdravotní péče, při níž se nevyžaduje hospitalizace pacienta nebo přijetí pacienta na lůžko do zdravotnického zařízení poskytovatele jednodenní zdravotní péče.

Amortisation amortizace, odpisy, umořování, opotřebení

1. Postupné dlouhodobé splácení závazku například z půjčky.

2. Případ, kdy jsou akcie nebo účast společností staženy.

3. U investice jde o stažení investovaných částek (SRN).

Amortisationskosten amortizační náklady

Amortizační náklady jsou náklady na uzavření pojistné smlouvy, které nesmí být podle pravidel vydaných orgánem dohledu zillmerovány. Pramen: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 30

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout