Sterbeurkunde úmrtní list

Úřední listina osvědčující úmrtí dané osoby.

Sterblichkeitsergebnis výsledek (zisk) z úmrtnosti

Životní pojištění: zisk z úmrtnosti nastává tehdy, jestliže skutečná úmrtnost je nižší než podle úmrtnostních tabulek kalkulovaná pravděpodobnost úmrtí.

Steuerwert daňová hodnota

Hodnota stanovená pro účely zdanění, která se obvykle značně odlišuje od pojistné hodnoty.

Stichtagsversicherung pojištění k rozhodnému dni

Pojištění vhodné pro podniky se značně kolísajícím množstvím zásob, které zamezuje přepojištění či podpojištění, neboť se sice stanoví nejvyšší možná pojistná částka a zálohové pojistné, ale skutečné pojistné se obvykle počítá na základě hodnot hlášených ke konci každého měsíce (SRN).

Stiller Vermittler tichý zprostředkovatel, tipař

Tichým zprostředkovatelem se rozumí pojišťovací zprostředkovatel, který se vůbec nedostane do kontaktu se zájemcem o pojištění, ale předává pojišťovně či nadřízenému zprostředkovateli pouze adresy zájemců o pojištění a informace o jejich pojistných potřebách (SRN).

Stornogebühr stornovací poplatek

Pojem v životním pojištění: obvyklý poplatek, který musí uhradit pojistník v případě, když vypoví kapitálové životní pojištění (SRN).

Stornoquote stornokvóta, kvóta storen

Stornokvótou se rozumí například v životním pojištění poměr mezi počtem předčasně ukončených pojistných smluv (na základě odkupu, přeměny na pojištění bez placení pojistného apod.) a průměrným počtem smluv v pojistném kmeni či počtem smluv tzv. nové produkce (SRN).

Stornoverhütung zábrana storen

Opatření pojišťovny ke snížení počtu storen.

Strahlenunfallversicherung pojištění pro případ úrazu ozářením

Tímto pojištěním je kryto zvláštní riziko u osob, které ve své pracovní činnosti mohou přijít do styku s ozářením z vyráběných látek nebo přístrojů. Škody na zdraví způsobené ozářením jsou v klasickém úrazovém pojištění v zásadě vyloučeny. V mnoha pojistných smlouvách je však tato výluka vypuštěna. Pak jsou škody na zdraví způsobené např. rentgenovým zářením či laserovým zářením pojištěny, a to základě doplňkových pojistných podmínek. Pramen: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 775

Stress-Test zátěžové testování, zátěžový test

Metoda hodnocení solventnosti, která poskytuje k úvaze dopad souboru alternativních předpokladů a výsledků, které jsou nepříznivé. Sleduje se vliv na aktiva, pasiva a činnost pojišťovny.

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout