Risikominderungstechniken techniky snižování rizik

Tímto pojmem se rozumí techniky, které pojišťovnám umožňují rizika zcela nebo částečně přesunout na třetí osobu. Tyto techniky jsou mnohdy důležité pro splnění solventnostních požadavků. Patří k nim například pasivní zajištění či převedení rizika na zvláštní účelové jednotky (resp. zajišťovací účelové osoby - dle zákona č. 277/2009 Sb.). Pramen: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 680

Risikopolitik politika v oblasti rizika

Součást celkové podnikatelské politiky pojišťovny. Tato dílčí politika zahrnuje všechna opatření, jež mohou mít vliv na vývoj škodního průběhu u určitého pojistného kmene.

Risikoprüfung prověřování rizika, hodnocení rizika, upisování

Posuzování, za jakých podmínek a za jaké pojistné lze dané riziko převzít do pojištění; pro tuto činnost je možné použít i pojem upisování (underwriting).

Risikostatistik statistika rizik

Statistické údaje, jež podávají informace o rizikovosti daného pojistného kmene. Tato statistika zahrnuje údaje o počtu pojistných smluv, počtu škodných událostí, pojistném, pojistných částkách, nákladech na pojistná plnění atd. Z těchto údajů lze vypočítat hodnotu vybraných ukazatelů, jako je například četnost škod, škodní poměr apod. (SRN).

Risikotransfer transfer rizika, přenos rizika

Transferem rizika se rozumí převzetí rizika například od určité hospodářské jednotky pojistitelem, a to za úplatu.

Risikoumtauschversicherung rizikové pojištění se záměnou

r¨Rizikové životní pojištění, která dává pojistníkovi možnost v podstatě kdykoli (nejpozději na konci desátého roku pojištění) nahradit toto pojištění kapitálovým životním pojištěním, a to za dohodnutou pojistnou částku a bez zkoumání zdravotního stavu (SRN).

Risikoverteilung rozdělení rizika, rozložení rizika

1. Rozdělení rizika mezi více pojistitelů (soupojištění).

2. Rozdělení rizika mezi pojistitelem a zajistitelem

3. Rozložení rizika v požárním pojištění například tak, že se budova rozdělí na požární úseky (stavebně oddělené komplexy atd.).

Rohbauversicherung pojištění hrubé stavby

Majetkové pojištění: pojištění budovy ve stavbě včetně stavebních materiálů nacházejících se na stavebním pozemku pro případ škod způsobených zejména požárem. Například pojištění pro případ vichřice či vodovodních škod je možné teprve od okamžiku, kdy je budova obyvatelná (SRN).

Rom-I-Verordnung nařízení Řím I

Jde o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

Rom-II-Verordnung nařízení Řím II

Jde o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II).

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout