Schadenverhütung prevence škod

Soubor opatření ke snížení pojistného rizika a tím zabránění vzniku škodné události nebo omezení rozsahu škody.

Schadenversicherung škodové pojištění

Škodovým pojištěním se rozumí soukromé pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události (§ 3 písm. z) zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů).

Schätzwert (appraisal value) hodnota ocenění, odhadní cena

Měřítko k ohodnocení pojišťovny; skládá se zejména z těchto složek - majetek netto, hodnota výnosů z pojistného kmene a hodnota budoucích pojišťovacích obchodů.

Schaufenstereinbruch vloupání výkladní skříní (výkladem)

Pojištění pro případ vloupání výkladní skříní, tj. rozbití skel a odcizení zboží obvykle z výlohy, je součástí sdruženého podnikatelského pojištění. Pojistné plnění pro tento případ je limitováno (SRN).

Schicksalsteilung sdílení osudu

Zajištění: povinnost zajistitele nést závazek za riziko převzaté od pojistitele. Takový závazek se týká například také kulančního odškodnění.

Schlachttierversicherung pojištění jatečných zvířat

Pojištění pro případ úhynu zvířat během přepravy na místo prodeje nebo na jatka (nebo se během přepravy dostanou do stavu, že musí být utraceny) - SRN.

Schließfachversicherung pojištění trezorů

Pojištění obsahu trezorů bank a spořitelen pro případ krádeže vloupáním a loupeže. Pojistníkem je buď nájemce trezoru nebo úvěrová instituce na vlastní účet nebo na účet klientů (SRN).

Schlossänderungskosten náklady na změnu (výměnu) zámku

Jde o náklady na výměnu zámků, nebo - podle definice v pojistné smlouvě - stejně hodnotných mechanických uzavíracích systémů při ztrátě klíčů po pojistné události.

Schlüsselfunktionen klíčové funkce

V bodě 33 preambule směrnice 2009/138/ES Solventnost II se uvádí, že funkce zahrnuté do řídicího a kontrolního systému jsou považovány za funkce klíčové, a tudíž také za významné a rozhodující. V Čl. 13 odst. 29 je pak tato definice: "funkcí“ v rámci řídicího a kontrolního systému se rozumí interní kapacita vykonávat praktické úkoly; řídicí a kontrolní systém zahrnuje funkci řízení rizik, funkci zajišťování shody s předpisy, funkci vnitřního auditu a pojistněmatematickou funkci.".

Schlüsselverlustversicherung pojištění pro případ ztráty klíčů

Speciální pojištění pro případ nutné výměny zámků nebo obstarání nových klíčů, kdy pojištěný své klíče ztratil. Náklady na výměnu zámků jsou pojištěny také v rámci pojištění domácnosti nebo v rámci pojištění pro případ krádeže vloupáním nebo loupeže (SRN).

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout